Nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

NKT01.005_Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc và Võ Phương Thảo (2015)

Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

ABSTRACT

The cronbach alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and linear regression analysis were used in the study to identify factors that affect citizen’s satisfaction on water supply services (WSS) at Ninh Kieu District, Can Tho City. Research data from the study were collected from 228 people, who have been using water supply services at Ninh Kieu District. The research results identified the factors that affected the level of people’s satisfaction on WSS is the confidence and assurance, the ability to meet and means of tangible and empathy. In particular, the factor of the ability to meet is the most influential to the people’s satisfaction towards WSS. A number of recommendations are proposed in order to improve people’s satisfaction with WSS at Ninh Kieu District in Can Tho City.

TÓM TẮT

Trong nghiên này, các phương pháp kiểm định cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước sạch (DVCCNS) tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 228 người dân đang sử dụng DVCCNS trên địa bàn quận Ninh Kiều. Kết quả nghiên cứu đã xác  định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với DVCCNS là sự tin cậy và đảm bảo, khả năng đáp ứng, phương tiện hữu hình và sự đồng cảm. Trong đó, nhân tố khả năng đáp ứng có ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng của người dân đối với DVCCCNS. Một số khuyến nghị được đề xuất nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với DVCCCNS ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.


[sociallocker id=”924″]

[button type=”danger” text=”TẢI XUỐNG 。◕‿◕。” url=”https://drive.google.com/file/d/1C0AafZTOufS4p-CTuNGeLFP9Tn7jM7eM/view” open_new_tab=”true”]

[/sociallocker]

Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Website: luanvanaz.com
Email: luanvanaz@gmail.com

NKT01.005_Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

One thought on “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

  • Nguyễn Thị Oanh

    em muốn xin bài luận văn đầy đủ này được không ạ!

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *