Dịch vụ y tế là gì? Khái niệm dịch vụ y tế

Dịch vụ y tế là gì? Khái niệm dịch vụ y tế

Ngày nay, chm sóc sức khe trở thành nhu cầu thiết yếu ca mi người và cộng đồng xã hội, chúng ta không chchm sóc sức khe cho bn thân mình mà còn cho cgia đình mình. Và không chkhi mắc bệnh thì con người mới có nhu cầu chữa bệnh mà ngay ckhi khe mnh con người vẫn có nhu cầu chm sóc sức khe. Chính vì vậy mà dch vy tế luôn có mặt khắp mi ni mi lúc nhlà một loi hàng hóa đặc thù đáp ứng nhu cầu cbn ca người dân và cộng đồng xã hội.

Việc nâng cao chất lượng chm sóc sức khe luôn là mc tiêu cao nhất ca ngành y tế. Đặc biệt trong những nm gần đây, từ chính sách xã hội hóa y tế đã to điều kiện cho hàng lot loi hình DV y tế ra đời và phát triển. Vậy dch vy tế là loi hình dch vnhthế nào?

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO) thì dch vy tế bao gồm tất ccác dch vliên quan đến y tế từ khâu chẩn đoán bệnh, điều trbệnh, chm sóc người bệnh đến khâu phc hồi sức khe và xuất viện.

Theo Nguyễn Chí Tân (2015) thì dch vy tế bao gồm các dch vy tế cá nhân và các dch vy tế công cộng.

Xem thêm: Khái niệm về chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện

Còn Nguyễn ThLan Anh (2016) cho rằng “Dch vy tế là một loi hàng hóa dch vcông đặc thù, đáp ứng những nhu cầu cbn ca người dân và cộng đồng bao gồm hai nhóm dch vthuộc khu vực công mở rộng: Nhóm dch vkhám, chữa bệnh theo yêu cầu (mang tính chất hàng hóa tnhiều hn có thể áp dng cchế cnh tranh trong thtrường này) và nhóm dch vy tế công cộng nhphòng chống dch bệnh (mang tính chất hàng hóa công nhiều hn)…do nhà nước hoặc tnhân đảm nhiệm”.

Tóm li, theo Nguyễn Thanh Bình (2022) thì dch vy tế là một loi hình dch vmà trong đó các đơn vtiến hành cung cấp việc khám chữa bệnh, xét nghiệm và điều trnội trú hay ngoi trú cho các bệnh nhân khi người đó đang ở trong tình trng có vấn đề về sức khe.

Nguồn: Luận án Quản trị kinh doanh: “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện công ở Việt Nam

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *