Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ Hậu Giang

NKT01.004_Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ Hậu Giang

Nguyễn Huy Phương và Lưu Tiến Thuận (2013)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

ABSTRACT

The purpose of this study is to figure out some solutions enhancing tourism service quality of Hau Giang province. The data were collected from interviewing 116 eco-tourism travelers and 100 cultural tourism travelers in Hau Giang province. The study used Cronbach’s Alpha testing, Exploratory Factor Analysis and Importance – Performance Analysis. According to the result, the Performance of ecotourism achieved at only an average level; separately, the factor “art and craft booth” reached a bad level as well as the longest service quality distance. In term of cultural tourism, almost all performance factors got to an average level; two bad level factors: traditional ceremonies, knowledge of staff at the destinations. The research focuses on IPA grid to give out solutions.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ tại Hậu Giang (HG). Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 116 khách đi du lịch sinh thái và 100 khách đi du lịch văn hóa tại HG. Đề tài sử dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và sử dụng mô hình mức độ quan trọng – mức độ thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với du lịch sinh thái mức độ thực hiện chỉ mức trung bình, riêng có một yếu tố các  gian hàng thủ công mỹ nghệ đánh giá mức kém, đây cũng là yếu tố có khoảng cách lớn nhất. Đối với du lịch văn hóa về mức độ thực hiện hầu hết đánh giá ở mức trung bình, có 2 yếu tố đánh giá ở mức kém là tổ chức lễ vào các ngày truyền thống, nhân viên có kiến thức về lịch sử văn hóa điểm đến, điểm số khoảng cách của hai yếu tố này cũng cao nhất. Đề tài tập trung vào mô hình IPA để đề ra giải pháp cho sự phát triển của du lịch HG.


[sociallocker id=”924″]

[button type=”danger” text=”TẢI XUỐNG 。◕‿◕。” url=”https://drive.google.com/file/d/1oE6TYtwpIuayQc_l8I_WaqpuuCcwoQMu/view” open_new_tab=”true”]

[/sociallocker]

Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Website: luanvanaz.com
Email: luanvanaz@gmail.com

NKT01.004_Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ Hậu Giang

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *