Hành vi là gì?

Hành vi là gì?

Khái niệm hành vi : Hành vi “là một chuỗi các hành động lặp đi lặp lại. Hành động là toàn thể những hoạt động (phản ứng, cách ứng xử) của cơ thể, có mục đích cụ thể là nhằm đáp ứng lại kích thích ngoại giới” là hành động hoặc phản ứng của đối tượng (khách thể) hoặc sinh vật, thường sử dụng trong sự tác động đến môi trường, xã hội. Hành vi có thể thuộc về ý thức, tiềm thức, công khai hay bí mật, và tự giác hoặc không tự giác. Hành vi là một giá trị có thể thay đổi qua thời gian.

Phân tích theo sinh học:

Mặc dù có một số bất đồng nhằm xác định chính xác hành vi trong một bối cảnh sinh học như thế nào, một trong những giải thích thông thường dựa trên một phân tích tổng hợp của các tài liệu khoa học cho rằng “hành vi là phản ứng phối hợp trong nội bộ (hành động hoặc không hành động) của các sinh vật sống (cá nhân hoặc nhóm) đối với các kích thích bên trong và/hoặc bên ngoài”

Hành vi có thể là bẩm sinh hay học được.

Xem thêm : Khái niệm “hành vi”

Hành vi có thể được coi là bất kỳ hành động của một sinh vật khi thay đổi mối quan hệ của nó với môi trường. Hành vi cung cấp đầu ra từ sinh vật tới môi trường

Theo từ điển Tâm lý học Mỹ: Hành vi là thuật ngữ khái quát chỉ những hoạt động, phản ứng, phản hồi, di chuyển và tiến trình đó có thể đo lường được của bất cứ cá nhân nào.

Hành vi: bên trong và bên ngoài

Phân loại hành vi:

Có thể phân chia thành 4 loại hành vi cơ bản: Hành vi bản năng; Hành vi kỹ xảo; Hành vi đáp ứng; Hành vi trí tuệ

Hành vi là gì?

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

One thought on “Hành vi là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.