Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Tiếp cận từ nhu cầu khách du lịch

NKT01.006_Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tiếp cận từ nhu cầu khách du lịch

Số 42 (2016) Trang: 24-30
Tác giả: Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Bảo Châu

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều theo cách tiếp cận từ khách du lịch.

ABSTRACT

This study is aimed to determine factors affecting the tourists’ demands’ for commercial neighborhoods in Ninh Kieu district using methods of Exploratory factor analysis (EFA). The study results show that there are three factors affecting the tourists’ demands’ for commercial neighborhoods in Ninh Kieu including “Salers”, “The prices of goods” and “Goods and selling space”. This is an important scientific basis for applying to the research project “Development of the commercial neighborhoods in Ninh Kieu District, Can Tho City”.

Keywords: Commercial neighborhoods, demands, Ninh Kieu district, tourists

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều theo cách tiếp cận từ khách du lịch. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để giải quyết mục tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhân tố tác động đến nhu cầu của du khách đối với sự hình thành các khu phố chuyên doanh trên địa bàn Quận là “Nhân viên bán hàng”, “Giá cả hàng hóa” và “Hàng hóa và không gian mua sắm”. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để ứng dụng vào nghiên cứu đề án “Phát triển các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ”.

Từ khóa: Nhu cầu, du khách, khu phố chuyên doanh, quận Ninh Kiều


[sociallocker id=”924″]

[button type=”danger” text=”TẢI XUỐNG 。◕‿◕。” url=”https://drive.google.com/file/d/19QLgN34sgOtxyfhwUQjvdCue3mtOv85o/view” open_new_tab=”true”]

[/sociallocker]

Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Website: luanvanaz.com
Email: luanvanaz@gmail.com

NKT01.006_Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tiếp cận từ nhu cầu khách du lịch

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *