Giải pháp nâng cao năng lực quản lý của người lãnh đạo, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý của người lãnh đạo, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước

Hoàn thiện quản lý nhà nước phải lấy con người làm trung tâm, có tính quyết định đến mọi yếu tố để đạt hiệu quả trong quản lý. Vì vậy, hướng hoàn thiện là phải nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ quản lý, phẩm chất chính trị của các chủ thể trong bộ máy quản lý ngân sách. Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Để nguồn nhân lực có chất lượng cần chú trọng ngay từ khâu thi tuyển đầu vào. Kết quả thi tuyển cần được đảm bảo khách quan, công bằng.

Mọi việc thành công hay thất bại phần lớn đều do đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước. Do đó, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, phân công công tác theo đúng năng lực và trình độ của từng người. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế TP Hải Phòng cần tăng cường hơn nữa công tác tập huấn cho cán bộ, công chức quản lý thu-chi NS cấp huyện và cấp xã. Đặc biệt chú trọng hơn tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Hàng năm, thành phố có thể thực hiện các kỳ thi sát hạch để cán bộ, công chức nâng cao ý thức trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống trong khi giải quyết các vụ việc.

Việc thu hút nhân tài cho TP cần được quan tâm hơn nữa. Thu hút nhân tài là vấn đề quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Điển hình là Singapore. Singapore được đánh giá là quốc gia có chính sách thu hút nhân tài nước ngoài bài bản nhất thế giới. Thủ tướng Lý Quang Diệu đã xác định rõ nhân tài là yếu tố then  chốt  quyết  định  khả  năng  cạnh  tranh  và  phát  triển  của  nền  kinh  tế. Singapore áp dụng nhiều chính sách để thu hút nhân tài như trả lương tương xứng với giá trị của chất xám; người tài ngoài thu nhập cao, họ còn được tôn trọng và được vinh danh. Singapore có đội ngũ lao động thành thạo về chuyên môn, kỹ thuật và có thái độ làm việc tích cực là do quốc gia này liên tục đầu tư và trợ cấp giáo dục. Là cấp chính quyền địa phương, TP Hải Phòng không quyết định được mức lương trả cho người lao động, tuy nhiên, các cấp chính quyền địa phương có thể tinh giản biên chế, chi tiêu tiết kiệm, tạo nguồn tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời có cơ chế khen thưởng kịp thời và đủ để tạo động lực khuyến khích người có thành tích.

Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Việc luân chuyển cán bộ nhằm mục đích:

– Tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện, vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn bộ hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang.

– Từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường được cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách, nhất là cho cơ sở, cho nông thôn, một số địa bàn, đơn vị có nhiều khó khăn…

– Tạo nên một trong những bước đột phá góp phần đổi mới sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Làm cho việc luân chuyển cán bộ dần trở thành việc làm bình thường, thành nền nếp thường xuyên, phá bỏ những quan điểm và thói quen lạc hậu trong công tác cán bộ hiện nay, như: khuynh hướng cục bộ, khép kín trong từng đơn vị, nhất là trong từng địa phương; tâm lý thoả mãn, trì trệ của nhiều cán bộ chỉ muốn chọn nơi công tác dễ dàng, muốn ổn định chức vụ hoặc lên chức nhưng không chịu nỗ lực học tập, phấn đấu nâng cao trình độ và hiệu quả công tác; công việc trì trệ, kém hiệu quả, cán bộ uy tín thấp nhưng rất khó thay được người phụ trách bằng những cán bộ có uy tín và khả năng hơn; chính sách đãi ngộ còn mang nặng tính bình quân, v.v..

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý của người lãnh đạo, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.