Khái niệm thủ tục hải quan điện tử

Thủ tục hải quan được định nghĩa là “các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải”.

Thủ tục hải quan được hiểu một cách cụ thể là “những công việc mà người có hàng hóa xuất, nhập khẩu phải làm theo một trình tự nhất định khi hàng hóa đi qua biên giới quốc gia của nước xuất, nhập khẩu”2. Thủ tục hải quan thường bao gồm 3 công việc chủ yếu, đó là: khai báo khải quan, xuất trình hàng hóa và thực hiện các quyết định hải quan.

Thủ tục hải quan điện tử được hiểu là những việc phải làm của người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh hoặc của người được ủy quyền theo quy định của Luật Hải quan và các luật khác có liên quan, được thực hiện nhờ ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc sử dụng đường truyền internet giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Như vậy, “Thủ tục hải quan điện tử là thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan”.

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *