Kinh tếQuản lý côngTin chuyên ngành

Sự ra đời của thủ tục hải quan điện tử

Sự ra đời của thủ tục hải quan điện tử

1. Hải quan thế giới với nhu cầu hiện đại hóa

Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay, khi mà thách thức ngày càng lớn, thương mại và đầu tư sẽ chảy vào những nơi được coi là hiệu quả và thuận lợi. Đồng thời, thương mại và đầu tư sẽ rút khỏi những nơi bị coi là quan liêu, quản lý không tốt và chi phí cao. Do đó, hệ thống và quy trình hải quan không được là một rào cản đối với thương mại quốc tế và tăng trưởng. Thực hiện thủ tục hải quan hiệu quả và hiệu lực có ảnh hưởng to lớn đến việc thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế nhờ môi trường thương mại an toàn hơn.

Để giải quyết những thách thức này hải quan thế giới đã có những thay đổi căn bản nhằm hiện đại hóa hải quan, đó chính là cơ sở cho sự ra đời và triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại hàng loạt nước trên thế giới nhằm vừa đảm bảo tạo thuận lợi thương mại vừa tăng cường thực thi pháp luật hải quan.

Khái niệm thủ tục hải quan điện tử

2. Hải quan thế giới với thương mại điện tử

Đặt nền móng cho sự ra đời của thủ tục hải quan điện tử còn là sự ra đời và phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử. Thương mại điện tử xuất hiện cùng với sự phổ cập mạng internet và máy tính từ cuối những năm 1999 đầu những năm 2000. Thương mại điện tử đề cập đến một phương pháp kinh doanh mới. Thương mại điện tử tác động đến nhiều khía cạnh của kinh doanh hiện đại như hoạt động marketing, hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại thương… Các cơ quan hải quan ngày nay đều phải điều chỉnh để phù hợp với thông lệ kinh doanh mới. Đó là sự ra đời của hải quan điện tử với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thông quan hàng hóa.

Có thể nói, hải quan điện tử đã ra đời cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại quốc tế và sự ra đời của thương mại điện tử.

Sự ra đời của thủ tục hải quan điện tử

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *