Hướng dẫn

Hướng dẫn trình bày trích yếu của luận án

Bản trích yếu của luận án tiến sĩ cần phản ánh trung thực, ngắn gọn nhưng đầy đủ những nội dung chính của Luận án, sử dụng văn phong, thuật ngữ đại chúng, dễ hiểu. Các công thức, phương trình, bảng biểu, hình vẽ có thể đưa vào bản trích yếu nếu đó là nội dung chính của Luận án. Hạn chế viết tắt, trừ trường hợp một từ hay tập hợp từ phải nhắc lại trên ba lần. Các danh pháp hoá học nếu phải nhắc lại trên ba lần thì sau lần đầu có thể thay bằng chữ số La mã (I, II, III…).

Bản trích yếu dài không quá 2 trang. Phần kết quả và thảo luận của Luận án dài khoảng 200- 300 chữ.

Cấu trúc của bản trích yếu:

1. Tóm tắt

– Tên tác giả

– Tên Luận án

– Chuyên ngành

– Mã số

– Tên cơ sở đào tạo.

>>> Xem thêm : Yêu cầu nội dung luận án tiến sĩ

2. Nội dung bản trích yếu

– Mục đích nghiên cứu của Luận án.

– Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng (đối với những phương pháp quen thuộc thì không cần giải thích).

– Các kết quả, phát hiện chính và kết luận: Những vấn đề khoa học và kĩ thuật đã được giải quyết, ý nghĩa khoa học và thực tiến (nếu là đề tài phát triển công nghệ mới thì cần nêu ý kiến đánh giá về mặt chất lượng và tiêu chuẩn), các mục tiêu kinh tế và các mục tiêu khác đã đạt được.

Cuối bản trích yếu có chữ ký của NCS và giáo viên hướng dẫn.

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *