Nghiên cứu

NQT08.001_Chất lượng đào tạo MBA, sự thỏa mãn và lòng trung thành của học viên

NQT08.001_Chất lượng đào tạo MBA, sự thỏa mãn và lòng trung thành của học viên

Nghiên cứu nhằm kiểm định thang đo Chất lượng đào tạo MBA và xem xét mối quan hệ giữa Chất lượng đào tạo, Sự thỏa mãn và Lòng trung thành của học viên MBA. Kết quả phân tích CFA trên mẫu khảo sát gồm 307 học viên MBA của các trường đại học công lập và ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cho thấy, thang đo Chất lượng đào tạo MBA gồm 5 thành phần: (1) chất lượng nội dung chương trình, (2) chất lượng môi trường học tập, (3) chất lượng giảng viên, (4) chất lượng tiện ích chức năng, và (5) chất lượng đầu ra. Kết quả phân tích SEM cho thấy, Chất lượng đào tạo và Hình ảnh là hai là yếu tố có tác động tích cực đến Sự thỏa mãn và Lòng trung thành của học viên. Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy yếu tố loại hình trường (công lập và ngoài công lập) không làm ảnh hưởng đến vai trò của Chất lượng đào tạo và Hình ảnh đối với Sự thỏa mãn và Lòng trung thành của học viên. Cuối cùng là hàm ý cho các nhà quản lý giáo dục và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

NQT08.001_Chất lượng đào tạo MBA, sự thỏa mãn và lòng trung thành của học viên

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *