Nghiên cứu

Sự hài lòng về cuộc sống của người Việt Nam hiện nay xét trên góc độ nghề nghiệp, việc làm và mức sống

NKT01.001_Sự hài lòng về cuộc sống của người Việt Nam hiện nay xét trên góc độ nghề nghiệp, việc làm và mức sống

Nguyễn Thị Vân Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM, Việt Nam
Nhận ngày 25 tháng 5 năm 2013

Tóm tắt: Đo lường mức độ hài lòng là sự đo lường khá chủ quan nhưng lại là một phép đo hữu ích, cung cấp những đánh giá mang tính cá nhân về các khía cạnh cơ bản của cuộc sống. Ngày càng có nhiều nghiên cứu về sự hài lòng trong cuộc sống, ở mỗi nghiên cứu, sự hài lòng có thể được nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau và đo bằng những thang đo khác nhau.

Dưới góc độ xã hội học, quá trình xã hội hóa, môi trường văn hóa và các đặc trưng nhân khẩu của cá nhân sẽ là những yếu tố mang tính quyết định đem lại cho cá nhân hệ thống tiêu chuẩn để tự đánh giá và rút ra mức độ hài lòng với cuộc sống.

Bài viết này phân tích sự hài lòng về cuộc sống đối với 2 khía cạnh là việc làm và mức sống, dựa trên số liệu thuộc đề án “Sự hài lòng về cuộc sống” của ĐHQG HN 2011. Dữ liệu thu được cho thấy thái độ chủ quan về mức sống cùng và nghề nghiệp của người Việt Nam hiện nay được đánh giá ở mức “tương đối hài lòng”, với khá ít những đánh giá tiêu cực.


Abstract: Measuring the degree of satisfaction seems to be a quite subjective measure, but it is a very useful one providing personal assessments concerning the fundamental aspects of life. There are more and more studies on satisfaction with life, and in each of these studies, satisfaction can be seen from different angles and measured by different scales.

From the sociological angle, the process of socialization, cultural environment and demographic nature of individuals will be the factors of decisive character to bring to individuals the system of standards for self-judgment and withdraw the degree of satisfaction with life.

This paper analyzes the satisfaction with life in two aspects: it is the occupation and living standard based on the Hanoi VNU’s 2011 project entitled “Satisfaction with life”. The collected data show that the subjective attitude of the Vietnamese people on occupation and living standard is at the “relative satisfaction” level with less negative judgments.


[sociallocker id=”924″]

[button type=”danger” text=”TẢI XUỐNG 。◕‿◕。” url=”https://drive.google.com/file/d/1fAeNkUkkzNCIu1xiHfhGLh3pGmZhCf_o/view” open_new_tab=”true”]

[/sociallocker]

Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Website: luanvanaz.com
Email: luanvanaz@gmail.com

NKT01.001_Sự hài lòng về cuộc sống của người Việt Nam hiện nay xét trên góc độ nghề nghiệp, việc làm và mức sống

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *