Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên với điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ của trường Đại Học Lâm Nghiệp

NKT01.002_Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên với điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ của trường Đại Học Lâm Nghiệp

Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Phượng, Vũ Thị Hồng Loan (2016)

TÓM TẮT

Nghiên cứu dựa trên số liệu điều tra 423 sinh viên, bằng phương pháp EFA để tìm hiểu mức hài lòng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức hài lòng của sinh viên với điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên ĐHLN đánh giá các điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ của Nhà trường ở mức trung bình và có 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên với các dịch vụ nhà trường cung cấp gồm: Cơ sở vật chất, năng lực phục vụ, khả năng đáp ứng, sự quan tâm và sự tin cậy, trong đó quan trọng hơn cả là điều kiện cơ sở vật chất và mức độ tin cậy của các cam kết của Nhà trường.

Từ khoá: Chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, mức hài lòng, phục vụ, phương pháp EFA.


SUMMARY

The research is carried out by using Exploratory Factor Analysis (EFA) based on a surveying data of 423 students in order to clarify the levels and affecting factors of students’ satisfaction with conditions of the facilities and services of Vietnam National University of Forestry (VNUF). The results show that the students’ assessment of the facilities and services is neutral and there are 5 groups of factors affecting students’ satisfaction including facilities, service capabilities, responding ability, attention and reliability among which the most important groups are facilities and the reliability of the commitments by the University.


[sociallocker id=”924″]

[button type=”danger” text=”TẢI XUỐNG 。◕‿◕。” url=”https://drive.google.com/file/d/1APt4qMCLNZiW_DM9ifI9rCFyCwrtk5f5/view” open_new_tab=”true”]

[/sociallocker]

Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Website: luanvanaz.com
Email: luanvanaz@gmail.com

NKT01.002_Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên với điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ của trường Đại Học Lâm Nghiệp

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *