Tài Chính - Ngân HàngTin chuyên ngành

Định hướng phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Định hướng phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong bối cảnh VN ngày hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, để đạt được các mục tiêu nói trên, các NHTMVN cần thực thi các biện pháp tổng thể mang tính đồng bộ và toàn diện nhằm chủ động nắm bắt các cơ hội, xác định các lĩnh vực có tiềm năng và có thế mạnh để đầu tư phát triển, khai thác tối đa lợi thế của NH, gắn liền với quản trị tốt rủi ro và lành mạnh tài chính, tăng trưởng gắn liền với hiệu quả và phát triển bền vững. Các định hướng phát triển của các NHTMVN trong những năm tới bao gồm:

– Nâng cao năng lực tài chính: Mục tiêu các NH cần hướng đến là các chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và hiệu quả kinh doanh được phản ánh theo các chỉ tiêu phù hợp với thông lệ quốc tế và đạt mức chung của các NH hàng đầu trên thế giới. Xây dựng lộ trình cho các chương trình hành động để chủ động hội nhập quốc tế thành công.

Xem thêm: Mục tiêu phát triển chung của ngành ngân hàng

– Tiếp tục đổi mới tổ chức, quản trị điều hành: Các NH cơ bản hoàn thành tái cơ cấu tổ chức theo thông lệ quốc tế của một NH hiện đại; nâng cao năng lực quản trị điều hành và hoạch định chính sách; phát triển hệ thống thông tin quản lý tập trung và quản lý rủi ro độc lập, tập trung toàn hệ thống dựa trên một nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.

– Nâng cao khả năng cạnh tranh: Xác định rõ chiến lược KH và thị trường; phát triển và đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ NH với chất lượng cao dựa trên nền công nghệ hiện đại và linh hoạt với mạng lưới phân phối rộng khắp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền KT, chú trọng thu hút và lưu giữ nhân tài đáp ứng nhu cầu hội nhập.

– Đối với các NHTMNN: Sớm triển khai thành công chương trình cổ phần hoá và vận hành NH cổ phần theo thông lệ.

– Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ: Các NH tập trung triển khai rộng rãi các dịch vụ NH mới/mở rộng như thẻ thanh toán, séc cá nhân và công cụ thanh toán không dùng tiền mặt khác, các dịch vụ NH điện tử, sản phẩm phái sinh tiền tệ, quản lý tài sản và tiền mặt, dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ NH hiện đại khác.

Định hướng phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *