Hướng dẫn

Hướng dẫn trình bày về cấu trúc luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế – xã hội.

Luận án là văn bản gốc thể hiện năng lực tiến hành nghiên cứu độc lập của nghiên cứu sinh (dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học) và khả năng phân tích, truyền đạt kết quả có ý nghĩa của công trình đó. Vì thế, luận án phải được trình bày thận trọng bằng ngôn ngữ khoa học sao cho những người không trực tiếp tham gia nghiên cứu có thể hiểu, tiếp tục và thậm chí lặp lại công trình đó.

Cấu trúc luận án được thống nhất chung cho tất cả các ngành đào tạo trong Trường, tuân theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luận án được chia thành các phần và các chương; số chương tùy thuộc vào ngành, chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thường bao gồm những phần, chương:

1. Phần phụ đầu luận án

  1. Bìa và trang bìa phụ
  2. Lời cam đoan
  3. Lời cám ơn
  4. Mục lục
  5. Danh mục chữ viết tắt
  6. Danh mục bảng
  7. Danh mục đồ thị, hình, sơ đồ, ảnh, v.v.

>>> Xem thêm : Yêu cầu nội dung luận án tiến sĩ

2. Phần chính của luận án

Về tổng thể, phần chính của luận án bao gồm những thành phần chung sau:

Mở đầu

Chương 1. Tổng quan tài liệu

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3. Kết quả và thảo luận

Kết luận và kiến nghị

Ghi chú: Các khoa chuyên môn có thể quy định và hướng dẫn chi tiết cách trình bày các chương/mục trong phần này của luận án để mang tính đặc thù cho ngành đào tạo, nhưng không được trái với Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT và Quy định này của Trường. Các quy định chi tiết riêng của các khoa cho từng chuyên ngành đào tạo (nếu có) phải được thông qua Hội đồng Khoa học-Đào tạo của khoa và phải đăng ký với Trường thông qua Ban quản lý đào tạo.

3. Danh mục các công trình đã công bố

4. Danh mục tài liệu tham khảo

5. Phần phụ lục (nếu có)

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

3 thoughts on “Hướng dẫn trình bày về cấu trúc luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *