Tài Chính - Ngân HàngTin chuyên ngành

Khái niệm đầu tư hợp đồng tương lai

Khái niệm đầu tư hợp đồng tương lai

Trước hết, theo từ điển thuật ngữ chứng khoán Anh – Việt, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, NXB Lao động (2010) thì “Đầu tư là việc sử dụng vốn để tạo ra lợi nhuận, hoặc thông qua các công cụ tài chính sinh lợi hoặc thông qua những dự án đầu tư mạo hiểm có nhiều rủi ro hơn”. Khái niệm đầu tư có thể chỉ đầu tư tài chính, (khi NĐT bỏ một khoản tiền vào một công cụ đầu tư nào đó) hoặc là việc bỏ công sức và thời gian của một cá nhân để thu lợi (lấy công làm lãi). Khái quát chung, đầu tư dùng để chỉ hoạt động đầu tư sinh lợi trên cơ sở đảm bảo sự an toàn của vốn gốc, trong khi khái niệm đầu cơ chỉ hoạt động sinh lợi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đầu tư chứng khoán nói chung là chỉ việc NĐT bỏ vốn tiền tệ ra mua bán các chứng khoán để kiếm lời, việc kiếm lời trong đầu tư chứng khoán có thể là thu nhập từ cổ tức, trái tức nhưng cũng có thể là chênh lệch giá do đầu tư chứng khoán đem lại. Mục tiêu của đầu tư chứng khoán là nhằm thu được lợi nhuận từ hai nguồn thu nhập nêu ở trên. Do vậy, lợi nhuận từ việc đầu tư chứng khoán sẽ phụ thuộc rất lớn vào các rủi ro trong đầu tư, liệu có thể đảm bảo nguồn vốn ban đầu hay không. Đối với các NĐT, rủi ro là yếu tố khách quan ngoài tầm quản lý. Tác động của rủi ro đến mục tiêu đầu tư phụ thuộc rất lớn vào môi trường đầu tư. Do đó đầu tư chứng khoán phải là hành động có cân nhắc, có phân tích khoa học đến môi trường đầu tư, đến rủi ro có thể xảy ra trong thời gian đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai là một sản phẩm phái sinh ngoài chức năng phòng ngừa rủi ro cho chính tài sản cơ sở mà bản thân mình nắm giữ, NĐT cũng có thể tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của những hợp đồng tương lai đó.

Do đó, có thể định nghĩa “Đầu tư hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh là hình thức mà NĐT sử dụng vốn nhàn rỗi của bản thân để mua bán hợp đồng tương lai nhằm hưởng lợi nhuận từ việc đầu tư đến từ chênh lệch giá mua vào và bán ra của hợp đồng tương lai”.

Nguồn: Luận án Tài chính Ngân hàng “Nghiên cứu rủi ro trong đầu tư hợp đồng tương lai của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *