Kinh tếTin chuyên ngành

Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán

Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán

Hoạt động của công ty chứng khoán có ảnh hưởng tới quyền lợi của các nhà đầu tư tham gia trên thị trường. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cũng như đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể tham gia trên thị trường, công ty chứng khoán khi tiến hành hoạt động phải tuân thủ các nguyên tắc chung đối với công ty chứng khoán Những nguyên tắc này được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật qui định đối với công ty chứng khoán. Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán được chia thành hai nhóm nguyên tắc: nhóm nguyên tắc về tài chính và nhóm nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp.

*. Nguyên tắc tài chính

+ Xuất phát từ đặc điểm của công ty chứng khoán là phải đáp ứng về vốn pháp định cho hoạt động kinh doanh nên trong quá trình kinh doanh CTCK phải đảm bảo nguồn tài chính trong cam kết kinh doanh chứng khoán với khách hàng

+ Đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn và nguyên tắc hạch toán, báo cáo theo qui định của pháp luật.

+ Do công ty chứng khoán có thể thực hiện cùng một lúc nhiều nghiệp vụ trên TTCK như nghiệp vụ môi giới, quản lý danh mục đầu tư và tự doanh nên công ty phải tách biệt tiền và chứng khoán của khách hàng với tài sản của công ty. Công ty chứng khoán không được dùng chứng khoán của khách hàng làm vật thế chấp để vay vốn hoặc dùng tiền của khách hàng để mua chứng khoán cho công ty trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản. Nguyên tắc này được đưa ra nhằm tránh rủi ro cho khách hàng.

Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của công ty chứng khoán

*. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

Vì CTCK hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, có tác động sâu rộng tới tâm lý các nhà đầu tư. Do vậy, đối với nhân viên của CTCK, họ phải tuân thủ theo bộ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp do hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán ban hành. Bộ nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính trung thực, công bằng trong công việc của các nhân viên của CTCK. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp bao gồm những điểm chính sau:

+ Giao dịch công bằng và trung thực vì lợi ích của khách hàng

+ Nhân viên của công ty phải là những người có kỹ năng, tận tuỵ và có tính thần trách nhiệm.

+ Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty

+ Có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của khách hàng, không được tiết lộ các thông tin về tài khoản của khách hàng khi chưa được khách hàng đồng ý bằng văn bản trừ khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Không tham gia các hoạt động kinh doanh ngoài phạm vi cấp giấy phép.

+ Không tiến hành các hoạt động có thể làm cho khách hàng và công chúng hiểu sai về giá cả, giá trị và bản chất của chứng khoán hoặc các hoạt động gây thiệt hại cho khách hàng.

+ Với các hoạt động mà CTCK cung cấp cho khách hàng, phải có hợp đồng với khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ cho họ.

Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *