Giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

1. Nâng cao năng lực tài chính

Nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng là yêu cầu cấp bách đối với các NHTMVN nhằm nâng cao sức cạnh tranh, khả năng chống đỡ rủi ro với mục tiêu chung đảm bảo an toàn hệ thống, đầu tư công nghệ và các nguồn lực để phát triển sản phẩm dịch vụ tiện ích cũng như mở rộng mạng lưới kênh phân phối… Tăng cường tiềm lực tài chính của các NH qua các biện pháp như: Tăng vốn tự có; tăng khả năng sinh lời và tháo gỡ những khó khăn để xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, làm sạch bảng cân đối tài sản; tiến hành hợp nhất, sáp nhập các NH kém hiệu quả có nguy cơ thua lỗ; hoặc tăng vốn thông qua việc cổ phần hoá, phát hành thêm cổ phần, tăng mức vốn pháp định.

2. Nâng cao năng lực quản trị điều hành

Khi các NHTMVN chuyển hướng sang mô hình kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực, trên cơ sở mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng trong nước và tự do hoá thương mại dịch vụ, thì tất yếu các NHTMVN cần nâng cao năng lực quản trị điều hành như:

Các NHTM cần xây dựng chiến lược phát triển một cách lâu dài, hiệu quả và bền vững trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có, phân tích môi trường KT, môi trường kinh doanh hiện tại và trong tương lai. Từ đó xây dựng chiến lược chi tiết cho việc phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ.

Nhanh chóng tiếp cận với những phương thức quản trị điều hành hiện đại, trong đó chú trọng vào việc phát triển hệ thống thông tin công nghệ cao phục vụ cho việc quản trị ngân hàng theo mô hình tập trung.

Nâng cao năng lực dự báo, phân tích đánh giá và xử lý các hoạt động NH của nhiều cán bộ quản lý ở vị trí cấp cao, đội ngũ lãnh đạo, quản lý trên cơ sở thực hiện chế độ tuyển chọn công khai, xây dựng các chuẩn mực tuyển chọn, cơ cấu lại đội ngũ lao động…

Nâng cao quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của các NHTM. Nâng cao khả năng dự báo thị trường để có thể vừa mở rộng khả năng kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *