Kinh tếTài Chính - Ngân HàngTin chuyên ngành

So sánh bảo hiểm xã hội tự nguyện với bảo hiểm hưu trí tự nguyện

So sánh bảo hiểm xã hội tự nguyện với bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện do các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) triển khai ở khá nhiều nước trên thế  giới, trong đó có Việt Nam. So với bảo hiểm xã hội tự nguyện, loại hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện có những điểm giống và khác nhau sau đây:

1. Nhng đim ging nhau

Về  hình thức tham gia đều là tự  nguyện, về  mức đóng và phương thức đóng phí đều được thực hiện rất linh hoạt để người tham gia dễ  dàng lựa chọn cho phù hợp nhu cầu và khả  năng tài chính của mình. Nguyên tắc hoạt động đều phải tuân thủ “số đông bù số ít”. Quỹ bảo hiểm đều được quản lý theo kỹ thuật tồn tích và các khoản chi trả đều được thực hiện bằng tiền.

2. Nhng đim khác nhau

–  Mục  tiêu triển  khai BHXH tự  nguyện  là nhằm  góp phần  ổn  định  cuộc sống cho người lao động và gia đình họ khi người lao động về già hoặc gặp phải các rủi  ro như  tử  vong, tai nạn…Từ  đó  góp phần  đảm  bảo  ASXH. Còn  các  doanh nghiệp BHNT triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện trước hết là vì mục tiêu lợi nhuận, sau đó mới là góp phần đảm bảo ASXH nói chung.

– Đối tượng bảo hiểm trong BHXH tự nguyện là thu nhập của người lao động bị giảm hay mất đi do họ gặp phải những rủi ro hay sự kiện bảo hiểm. Còn đối tượng BHHT tự nguyện là những sự kiện có liên quan đến tuổi thọ của con người, như: Sống đến một độ tuổi nhất định, tính mạng, tình trạng sức khỏe…

– Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động trong xã hội, mà thông thường  là những  người  không thuộc  diện  tham gia BHXH bắt  buộc, như: Nông dân, lao động tự do…Những người này hầu như không có quan hệ lao động với giới chủ. Còn đối tượng tham gia BHHT tự nguyện có thể là người lao động tự  do, có thể  là các chủ  doanh nghiệp đứng ra tham gia cho người lao động mà họ sử dụng.

Xem thêm: Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Trong BHXH tự nguyện, các chế  độ bảo hiểm đều quy định hết sức rõ ràng theo luật định, như: Chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, chế độ tai nạn và bệnh nghề nghiệp…Còn trong loại hình BHHT tự nguyện, nội dung chủ yếu được thực hiện trong quy tắc bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm do các doanh nghiệp BHNT soạn thảo.

– Về nguồn quỹ hình thành, trong loại hình BHXH tự nguyện do người lao động tham gia đóng góp và được nhà nước bảo trợ  cũng như  hỗ  trợ  khi cần thiết. Quỹ  này được sử  dụng chủ  yếu cho mục đích chi trả  trợ  cấp cho các chế  độ, chi quản lý và dự phòng theo quy định của pháp luật. Còn quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện được hình thành từ các đối tượng tham gia đóng góp, quỹ không được nhà nước bảo trợ. Mục đích sử dụng là chi trả tiền bảo hiểm cho người lao động được bảo hiểm khi có các sự  kiện bảo hiểm xảy ra. Quỹ phải tự  cân đối theo nguyên tắc thu đủ bù chi và có lãi cho nhà bảo hiểm.

– Về  tổ  chức chi trả, trong BHXH tự  nguyện khi người lao động tham gia gặp phải rủi ro hay sự kiện bảo hiểm, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp theo luật định. Còn trong bảo hiểm hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp BHNT tiến hành chi trả theo đúng như quy định của hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, cơ quan tổ chức và luật pháp điều tiết cũng rất khác nhau. Chẳng hạn, BHXH tự nguyện do Luật BHXH điều tiết, còn BHHT tự nguyện do Luật Kinh doanh bảo hiểm điều tiết.

So sánh bảo hiểm xã hội tự nguyện với bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *