Tài Chính - Ngân HàngTin chuyên ngành

Đánh giá khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đánh giá khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, bất chấp những gói kích thích kinh tế từ phía chính phủ hay gói hỗ trợ ưu đãi tín dụng hấp dẫn từ phía ngân hàng, việc cung cấp tín dụng của ngân hàng gặp nhiều khó khăn do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nói chung và của DNNVV nói riêng suy giảm. Ngoài ra nhiều khoản tín dụng khi cấp ra không đảm bảo chất lượng do khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp yếu kém. Do vậy, để có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho DNNVV vừa đảm bảo chất lượng tín dụng trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn, NHTM cần phải đánh giá khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp trước khi quyết định cho vay.

Khả năng hấp thụ vốn của DNNVV có thể được hiểu là khả năng chuyển hóa vốn cùng các nguồn lực đầu vào khác thành sản phẩm đầu ra có thể tiêu thụ được và mang lại lợi nhuận như mong đợi cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá khả năng hấp thụ vốn của DNNVV phải dựa trên một số khía cạnh sau đây.

Thứ nhất, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của phương án, dự án sản xuất kinh doanh của DNNVV vay vốn ngân hàng. Chỉ khi phương án, dự án khả thi, hiệu quả thì mới có khả năng sử dụng tốt nguồn vốn vay ngân hàng, mang lại lợi nhuận đảm bảo trả nợ ngân hàng.

Thứ hai, đánh giá thị trường đầu ra của DNNVV. Nếu như sức cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp không ít hơn nguồn cung thì mới có thể đảm bảo khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Thứ ba, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV, đặc biệt xem xét quy mô hàng tồn kho của doanh nghiệp so với mức trung bình ngành trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng bình thường.

Thứ tư, đánh giá trình độ quản trị doanh nghiệp thông qua đánh giá một số yếu tố như ban điều hành, chiến lược của doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp… nhằm cho thấy khả năng quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp.

Thứ năm, đánh giá sự phù hợp giữa nguồn vốn vay và trình độ công nghệ, lao động cũng như bản chất ngành nghề sản xuất kinh doanh của DNNVV.

Thứ sáu, đánh giá tình hình tài chính của DNNVV, đặc biệt về tình trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần duy trì ở mức hợp lý nhằm tránh tình trạng rủi ro đạo đức có thể xảy ra trong hoạt động của doanh nghiệp.

Việc đánh giá khả năng hấp thụ vốn của DNNVV theo các nội dung trên có thể giúp NHTM đánh giá trước được mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cấp tín dụng, từ đó tạo căn cứ hợp lý cho NHTM trong việc ra quyết định cấp tín dụng.

Đánh giá khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *