Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại

Thnht, tiếp tục triển khai các biện pháp tái cơ cấu toàn diện và triệt để các ngân hàng trên các phương diện tài chính, hoạt động và quản trị theo lộ trình phù hợp:

  Đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, cấu trúc lại cổ đông chiến lược, và tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán các cổ phiếu ngân hàng nhằm tăng cường năng lực tài chính và tính minh bạch.

  Nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tập trung xử lý triệt để nợ xấu.

  Đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng, đặc biệt là quản trị rủi ro, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế

  Hiện đại hóa cơ sở vật chất, đặc biệt nền tảng công nghệ và cơ cấu lại hệ thống kênh phân phối phù hợp với khả năng tiếp cận của khách hàng.

Thhai, thực hiện các giải pháp huy động vốn và cấp tín dụng có hiệu quả, phù hợp với năng lực của ngân hàng, bảo đảm hỗ trợ tăng trưởng hợp lý, hỗ trợ quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, kiểm soát lạm phát.

Thba, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng như an toàn hoạt động, tín dụng, huy động vốn, quản trị rủi ro, tỷ giá…

Thtư, tích cực phát triển phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với năng lực tài chính, quản trị rủi ro và nhu cầu của khách hàng.

Thứ năm, chủ động cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với NHNN, các cơ quan quản lý và các chủ thể kinh tế để nắm bắt các định hướng điều hành, nhu cầu và kiến nghị.

Thsáu, tăng cường chuẩn bị các giải pháp để tiến tới hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế có hiệu quả và an toàn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.