Định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Trong thời gian tới, kinh tế thế giới được dự báo là vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn nhiều tồn tại như ổn định kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường kinh doanh còn hạn chế… Tình hình này đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, sáng tạo, năng động và quyết liệt trong hành động để tận dụng các cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ nói chung và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN nói riêng.

a/ Quan điểm về điều hành chính sách tiền tệ và hot  động ngân hàng

Trong thời gian tới, công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và hoạt động của hệ thống NHTM phải tiếp tục bám sát những quan điểm chủ đạo sau:

Thnht, hệ thống ngân hàng đóng vai trò chủ chốt trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Thhai, hệ thống ngân hàng tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo hướng kết hợp hài hòa, đồng bộ và hợp lý giữa quy luật thị trường, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và sự quản lý có tính hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước thông qua các công cụ điều tiết.

Thba, hệ thống ngân hàng lấy ổn định tiền tệ và tài chính là điều kiện tiên quyết để góp phần vào duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, đặc biệt là CSTK; giữa hoạt động ngân hàng và hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình; giữa thị trường tiền tệ với thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm…

Thtư, hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh và ổn định; tăng cường phạm vi và hiệu quả hoạt động, phục vụ nền kinh tế; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hướng tới áp dụng các thông lệ quốc tế vào hoạt động kinh doanh ngân hàng.

b/ Mc tiêu tổng quát đối vi điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Mục tiêu tổng quát đối với điều hành CSTT là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô theo mục tiêu của Quốc hội, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và thị trường tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế.

Mục tiêu tổng quát đối với hoạt động NHTM là tiếp tục cơ cấu lại triệt để và toàn diện toàn bộ hệ thống gắn với xử lý nợ xấu hiệu quả; phát triển hệ thống ngân hàng với quy mô, số lượng hợp lý, hoạt động hiệu quả, an toàn và minh bạch, đủ năng lực cạnh tranh, và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *