Nguyên tắc hoạt động để phát triển thị trường mua bán nợ xấu

Nguyên tắc hoạt động để phát triển thị trường mua bán nợ xấu

Để phát triển thị trường mua bán nợ xấu thì đòi hỏi thị trường mua bán nợ xấu phải hoạt động dựa trên những nguyên tắc nhất định. Nhìn chung có một số nguyên tắc hoạt động cơ bản như sau:

Nguyên tắc cạnh tranh tự do

Thị trường mua bán nợ xấu phải hoạt động trên cơ sở cạnh tranh tự do. Các bên tham gia thị trường được tự do tham gia và rút khỏi thị trường. Giá cả trên thị trường phản ánh quan hệ cung cầu về nợ xấu và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị trường sơ cấp, các chủ thể bán nợ xấu được lựa chọn để bán lại các khoản nợ của mình cho các chủ thể mua nợ, các chủ thể mua nợ xấu được tự do lựa chọn các khoản nợ xấu mà họ muốn đầu tư vào. Trên thị trường thứ cấp, các chủ thể mua nợ xấu cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm cho mình một lợi nhuận cao nhất.

Nguyên tắc giao dịch công bằng

Có nhiều người tham gia thị trường mua bán nợ xấu với những mục đích khác nhau. Để đảm bảo lợi ích cho tất cả những người này, thị trường mua bán nợ xấu phải hoạt động dựa trên nguyên tắc giao dịch công bằng. Tất cả mọi giao dịch phải được thực hiện trên cơ sở những quy định chung, những người tham gia thị trường đều bình đẳng trong việc thực hiện những quy định này. Các trường hợp giao dịch bất bình đẳng như giao dịch tay trong, sử dụng vốn lớn để đầu cơ lũng đoạn giá… đều bị nghiêm cấm.

👉👉👉 Xem thêm : Khái niệm phát triển thị trường mua bán nợ

Nguyên tắc công khai

Một yếu tố hết sức quan trọng đối với chủ thể mua lại các khoản nợ xấu là thông tin. Để thị trường mua bán nợ xấu hoạt động có hiệu quả và công bằng thì các tin tức có tác động đến sự thay đổi giá cả của vốn nói chung và nợ xấu nói riêng cần phải công khai cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường mua bán nợ xấu nhằm tạo cho họ có cơ hội đầu tư như nhau, đồng thời cũng là biện pháp quan trọng để ngăn chặn các hành vi gian lận trong mua bán nợ xấu. Các thông tin được công khai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các công ty môi giới và các tổ chức có liên quan khác.

Nguyên tắc hoạt động để phát triển thị trường mua bán nợ xấu

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.