Kinh tếTin chuyên ngành

Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

Khoa học về khám phá các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế là chủ đề rất được các học giả quan tâm nghiên cứu. Trong đó, thuế được coi là một phần thiết yếu của đầu tư và tăng trưởng kinh tế của một nước. Hệ thống thuế là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để huy động nguồn lực cho các nước từ đó tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy nền kinh tế (Abomaye & ctg, 2018).

Trong giai đoạn đầu của các nghiên cứu về vấn đề này, phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm kiểm định tác động của các biến tài khóa như thuế và chi tiêu công đến TTKT. Tuy nhiên, các nghiên cứu thường chỉ sử dụng biến số thu thuế tổng thể. Đồng thời cho rằng tác động của thuế đến TTKT và vấn đề liên quan đến thuế và TTKT là vấn đề cốt lõi của các chính sách kinh tế vĩ mô. Nhưng do có sự khác biệt về quy mô dữ liệu, cách thức đo lường cũng như phương pháp luận khi nghiên cứu về chủ đề này đã dẫn đến các nghiên cứu thực nghiệm tìm thấy các kết quả trái ngược nhau về tác động của thuế đến TTKT.

Xem thêm: Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Theo Rohac (2009) việc nghiên cứu mối quan hệ giữa thuế và TTKT cần có một nền tảng lý thuyết vững chắc. Lịch sử phát triển kinh tế cho thấy mối quan hệ giữa thuế và TTKT được xem xét, luận giải dựa trên nhiều nền tảng lý thuyết khác nhau.

Nguồn: Luận án Tài chính ngân hàng: “Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *